Υλικό Εκπαιδευτικού Πακέτου

NoΚατηγορία καιυποκατηγορία υλικούΠεριεχόμενοΣυλλογή δεδομένων, κειμένων, υλικού και εκθέσεων
Κύριο υλικό εκπαιδευτικού πακέτου
1ΕρωτηματολόγιοΕρωτηματολόγιο για την αυτο-αξιολόγηση των ερωτηθέντων σχετικά με τις γνώσεις τους στην πρόληψη των αποβλήτωνΤελική μορφή
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=9370&lang=el
2Παραδοτέο O3• Πολιτική Πρόληψης των Αποβλήτων της ΕΕ και νομικό καθεστώς
• Συλλογή και επανεξέταση των εθνικών στρατηγικών για την πρόληψη των αποβλήτων
Τελική μορφή
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11408&lang=el
3Παραδοτέο O4-1Οδηγός Πρόληψης Αποβλήτων – Βασικές Πληροφορίες και η θέση της ΕΕΤελική μορφή
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11408&lang=el
4Παραδοτέο O4-2Οδηγός ΄Πρόληψης Αποβλήτων – 4 Βήματα για την υλοποίηση πρόληψης αποβλήτων στο Δήμο μουΤελική μορφή
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11408&lang=el
5Δράσεις Πρόληψης
Ιδέες πρόληψης σε 24 θέματα πρόληψης360 ιδέες πρόληψης σε 24 θέματα πρόληψης
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=8642&lang=el
6Βέλτιστες ΠρακτικέςΒέλτιστες Πρακτικές Πρόληψης από συγκεκριμένα ευρωπαϊκά προγράμματα144 βέλτιστες πρακτικές
(Παραδοτέο O4-2 πίνακας 1.4.1 & κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET)
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=12071&lang=el
7Παραδοτέο O6Αναλυτικός Εκπαιδευτικός Οδηγός – Λεπτομερείς οδηγίες για μελέτη, ασκήσεις και συναφείς δραστηριότητεςΤελική μορφή
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11408&lang=el
Επιπρόσθετο ή υποστηρικτικό υλικό εκπαιδευτικού πακέτου
8ΒίντεοΥποστηρικτικά Βίντεο Πρόληψης Αποβλήτων187 ιστοσελίδες με ~385 βίντεο
(Παραδοτέο O4-2 πίνακας 1.5.1 & Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET)
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11724&lang=el
9ΣύνδεσμοιΣύνεσμοι Πρόληψης Αποβλήτων136 σύνδεσμοι
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET)
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11734&lang=el
10Μελέτες ΠεριπτώσεωνΜελέτες Περιπτώσεων Πρόληψης Αποβλήτων180 Σύνδεσμοι με Μελέτες Περιπτώσεων
(Παραδοτέο O4-2 πίνακας 1.4.2 &
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET)
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11408&lang=el
11Αρχεία για Αστικά Στερεά ΑπόβληταΤεχνικές & Πολιτικές Αναφορές, Μελέτες Περιπτώσεων, Εργαλεία, Βέλτιστες Πρακτικές, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Παραδοτέα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Οδηγοί Εφαρμογής (μπορείτε να κατεβάσετε τα πάντα)31 Αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11373&lang=el
12Αρχεία για πρόληψηΟδηγοί Αγοράς & Επιδιόρθωσης>>16 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11654&lang=el
13Αρχεία για πρόληψηOικονομοτεχνικά εργαλεία>>5 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11206&lang=el
14Αρχεία για πρόληψηΈλεγχος και Αξιολόγηση>>8 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11657&lang=el
15Αρχεία για πρόληψηΤομέας Διαχείρισης Εγκαταστάσεων>>23 αρχεία, εργαλεία και οδηγοί
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11660&lang=el
16Αρχεία για πρόληψηΓενικές Πληροφορίες σχετικά με την Πρόληψη των Αποβλήτων>>26 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11666&lang=el
17Αρχεία για πρόληψηΟδηγοί-Εγχειρίδια>>41 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11243&lang=el
18Αρχεία για πρόληψηΕκστρατείες Ενημέρωσης & Οδηγίες>>20 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11669&lang=el
19Αρχεία για πρόληψηΠληρώνω Όσο Πετάω(ΠΟΠ)>>9 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11252&lang=el
20Αρχεία για πρόληψηΜελέτες Επαναχρησιμοποίησης>>30 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11674&lang=el
21Αρχεία για πρόληψηSPP>>11 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11677&lang=el
22Αρχεία για πρόληψηΒιώσιμη Παραγωγή & Κατανάλωση>>20 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11680&lang=el
23Αρχεία για πρόληψηΠρογράμματα Πρόληψης Αποβλήτων>>10 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11683&lang=el
24Αρχεία για πρόληψηΔείκτες & Στόχοι Πρόληψης Αποβλήτων>>7 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11686&lang=el
25Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΓενικά Ογκώδη Απόβλητα & Μελέτες Περιπτώσεων
>>30 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11689&lang=el
26Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΑπόβλητα Κατασκευών & Κατεδαφίσεων>>26 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11692&lang=el
27Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΤρόφιμα - Οργανικά Απόβλητα Γενικά & Μελέτες Περιπτώσεων
>>104 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11695&lang=el
28Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΓενικά>>16 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11698&lang=el
29Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΕπικίνδυνα Απόβλητα>>6 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11701&lang=el
30Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΟικιακά Απόβλητα>>0 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11704&lang=el
31Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΒιομηχανικά Απόβλητα>>4 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11706&lang=el
32Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΑπόβλητα Συσκευασίας>>9 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11709&lang=el
33Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΧαρτικά Απόβλητα>>6 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11712&lang=el
34Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΑπόβλητα Υφαντουργίας>>33 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11715&lang=el
35Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΧρησιμοποιημένα Μαγειρικά Έλαια>>1 αρχείο
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11718&lang=el
36Aρχεία για την πρόληψη συγκεκριμένων τύπων αποβλήτωνΑΗΗΕ Μπαταρίες Γενικά & Μελέτες Επαναχρησιμοποίησης>>37 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11721&lang=el
37Σχετικές Αναφορές>>29 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11230&lang=el
38Διαχείριση Αποβλήτων & Πρόληψη στις Ευρωπαϊκές ΧώρεςΔεδομένα και αναφορές για πολλές ευρωπαϊκές χώρες144 αρχεία από 40 Ευρωπαϊκές Χώρες
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=12073&lang=el
39ΝομοθεσίαΚύρια Νομοθεσία13 αρχεία
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11223&lang=el
40ΝέαΝέα από όλο τον κόσμο σχετικά με Πρόληψη Αποβλήτων89 Νέα
Δείτε την κυρίως πλατφόρμα του LAWPRET
http://waste-prevention.gr/waste/?page_id=11732&lang=el